مشخصات فردی و زندگینامه
نام:صالح
نام خانوادگی:قنادی
پست الکترونیک:sghanadi@gmail.com
نخصص ها:تفسیر ، علوم قرآنی

زندگی نامه

اینجانب صالح قنادی پس از اخذ دیپلم و قبولی در دانشگاه تهران، دروس طلبگی را در مدرسه حاج آقای مجتهدی تهران شروع کردم. از سال حدود 63 تا 67 دروس مقدماتی تا اوایل رسایل و مکاسب را گذراندم و برای ادامه تحصیل به قم عزیمت کردم و از محضر اساتید محقق داماد و استادی و اعتمادی جهت رسایل و مکاسب استفاده کردم و کفایه را نزد آیت الله قدیری گذراندم و حدود هشت سال درس فقه آیت الله میرزا جواد تبریزی و اصول آیت الله وحید خراسانی گذراندم و هم زمان رشته تخصصی تفسیر و علوم قرآنی را گذراندم و در این زمان پایان نامه سطح 3 مدارج علمی را با موضوع اجتماع امر و نهی دفاع کردم و پایان نامه سطح 4 با عنوان «اسماء الله الحسنی و تجلیاتها فی القرآن الکریم » در سال 79 با موفقیت دفاع کردم. و توسط انتشارات اسوه چاپ شده است. و در ادامه سه جلد تفسیر موضوعی با عنوان م«مفاهیم اعتقادی در قرآن»،« مفاهیم اخلاقی در قرآن» و «تحلیلی بر قصه های قرآن» جهت مدارس علمیه خارج از کشور تالیف کردم و با همکاری آقایان حمید محمدی و غلام علی همایی شش جلد تفسیر تربیتی بشری تدوین شده است که اکنون کتاب درسی حوزه های خواهران می باشد. هم چنین کتاب قرآن شناسی با همکاری جمعی از محققان با جمع آوری پرسش و پاسخهای دانشجویان تدوین شده است. و بیش از 55جلد کتاب پرسش و پاسخهای دانشجویی را به عنوان مسئول اداره مشاوره و پاسخ نهاد رهبری در دانشگاهها تنظیم و به چاپ رسیده است. هم زمان به تدریس در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد در موضوعات تفسیر تربیتی و تفسیر موضوعی داشته ام و به عنوان استاد راهنما و مشاور و داور حدود 50 پایان نامه را عهده دار بودم.